Rundvandringar i Uppsala

Kvinnohistoriska rundvandringar

Kvinnohistoriska rundvandringar i Uppsala skapades av Marta Ronne år 1997.

Det var en pionjärsatsning; aldrig tidigare hade sådana vandringar genomförts här i staden och de var på den tiden mycket ovanliga i Sverige.

Den första vandringen gick av stapeln den 6 september 1997 och den lockade en mycket stor publik. Vandringen uppmärksammades i Upsala Nya Tidning och i Svenska Dagbladet. Som offentliga och återkommande rundvandringar höll Marta dem åren 1997-2000 inklusive Kulturnatten. Under de första åren genomfördes de med stöd av Uppsala kommun. Sedan började de hållas för föreningar och intresseorganisationer samt privata grupper.

Numera genomförs vandringarna på beställning.

I rundvandringarna utgår Marta från konkreta platser i Uppsala som har anknytning till intressanta och idag ofta bortglömda kvinnor ur stadens historia. Som oftast startar rundvandringen på Domkyrkoplan med historien om den mytiska sagogestalten Disa, för att sedan passera nationerna, universitetshuset, Anna-Maria Lenngrens barndomsgata, Anna-Lisa Geijers hem, Carolina Rediviva, Slottet och fortsätta ner mot Trädgårdsgatan. Vandringen besöker av självklara skäl inte alla de platser som nämns i samband med respektive kvinnogestalt.

Berättelsen om Uppsalas kvinnor genom tiderna sträcker sig från 1600-talet och fram till cirka 1950-tal. Här finns inte bara redan kända namn som Katarina Jagellonica och drottning Kristina, eller Sveriges allra första kvinnliga student Betty Pettersson, juristen Elsa Eschelsson, grundaren av Uppsala Kvinnliga Studentförening  och tillika historikern och rösträttskvinnan Lydia Wahlström, den allra första disputerade kvinnliga historikern Ellen Fries, rösträttskämpen Ann-Margret Holmgren, poeterna Tekla Knös och Karin Boye, salongsvärdinnan Malla Silfverstolpe samt 1960-talets berömda litteraturdocent och feministpionjär Karin Westman-Berg. De som vandrar med Marta får möta kvinnor ur alla samhällsklasser och med sinsemellan helt olika livsvillkor och öden. Där finns köpmansdöttrar och pigor, kloka gummor, diakonissor, studentpionjärer, rösträttskvinnor, änkor som höll studentmatlag, operasångerskor, författare, konstnärer, läroverkslärare, skolföreståndarinnor, kostymmakare  och litteraturkritiker.

Det här är en historia om Uppsala med omnejd, eftersom många av de kvinnor som var med och utvecklade Uppsala kom från Rasbo, Lurbo och andra närliggande platser i Uppland. Andra kom från bland annat Stockholm, Göteborg, Örebro, Krakow och Riga.

Välkommen att boka en vandring i tid och rum och lär känna kvinnornas Uppsala!

Studenthistoriska rundvandringar

Sedan 1989 har vi regelbundet haft studenthistoriska rundvandringar i Uppsala för Uppsala studentkår, Uppsala universitet, studentnationer, konferenser och privata sällskap. Fokus ligger på:

  • Universitets- och bildningshistoria
  • Studentens leverne genom seklen
  • Studentnationernas framväxt
  • Kvinnliga studenters intåg i akademin
  • Roliga och sedelärande anektoder

En full rundvandring tar cirka två timmar, men går att skräddarsy både avseende tid och innehåll.

Litterära rundvandringar

Marta guidar även genom det litterära Uppsala från sextonhundratalet och fram till idag. På dessa vandringar möter deltagarna en rad spännande personligheter från Olof Rudbeck den äldre, Anna-Maria Lenngren, Carl von Linné och fram till Malla Silfverstolpe, Tekla Knös, Per Daniel Amadeus Atterbom, Erik Gustaf Geijer, Anna Hamilton Geete, August Strindberg, Helena Nyblom, Greta Beckius, Ellen Landquist, Klara Johanson, Ellen Rydelius, Karin Boye, Ture Nerman, Cora Sandel, Tora Dahl med flera. Vandringarna kan skräddarsys på beställning och till exempel vara strikte kvinnolitterära vandringar.

Rundvandringar i Domkyrkan

Med start sedan 1986 ordnar vi även regelbundet rundvandringar i Domkyrkan med fokus på kyrkans historia, Reformationen och berömda personer begravda i kyrkan. Inne i Domkyrkan berättar vi bland annat om Emanuel Swedenborgs huvud och den sanna historien om Krakowbilden ovanför Katarina Jagellonicas grav som enligt många guider påstås likna dagens Krakow, men i verkligheten inte alls gör det!

En full rundvandring tar två timmar, men både tid och innehåll kan skräddarsys.

Rundvandringar på engelska och andra språk

Alla rundvandringar ovan håller vi på svenska, engelska, polska, franska och tyska.

Bokning och priser

Kontakta Marta Ronne för bokningar och prisuppgifter.

 

Illustrationer © Marta Ronne. Bilderna är skyddade av upphovsrättslagen.